(0031)6 23 04 50 23 info@yonahtalent.nl

Sommige hoogbegaafde kinderen lopen op school een trauma op doordat het onderwijssysteem niet past of doordat er verkeerd met kinderen wordt omgegaan. Hoogbegaafde kinderen leven vaak in een omgeving die ze als overweldigend of stressvol ervaren, wat een aanzienlijke impact heeft op hun overlevingssysteem. Zowel op school als in andere milieus worden ze vaak niet begrepen en voelen ze zich niet ‘gezien’. Bovendien worden ze vaak afgeremd in hun cognitieve ontwikkeling, wat de druk en spanning verder verhoogt.

Al jarenlang heb ik hoogbegaafde kinderen met (school)trauma met succes mogen begeleiden en behandelen.

Overlevingssysteem van onveilig voelen
Vanuit een neurobiologisch oogpunt blijkt dat herhaalde overweldigende gebeurtenissen een ’trauma gerelateerd gedrag’ kunnen veroorzaken, zowel op fysiologisch als psychologisch niveau. Op het moment van een overweldigende gebeurtenis is er geen tijd om rationeel na te denken, en het overlevingssysteem neemt het instinctief over om te zorgen voor overleven. Dit leidt tot een hyperactief overlevingssysteem bij hoogbegaafde kinderen, waardoor ze sneller en intenser reageren op stress dan kinderen die zich veilig voelen.
Window of tolerance
Het concept van de ‘window of tolerance’ is van cruciaal belang bij deze situaties. Hoogbegaafde kinderen zitten voortdurend aan de randen van hun ‘window of tolerance’, waardoor ze gemakkelijker uit balans raken en moeilijker kunnen omgaan met stressvolle situaties. Dit kan zich uiten in problematisch gedrag, onderpresteren, faalangst, depressie en zowel internaliserende als externaliserende symptomen.
Begeleiding en behandeling van school)trauma
In uiterste gevallen kan dit leiden tot blijvende trauma’s die hun belemmeren om zich gezond te kunnen ontwikkelen. Op langere termijn kan dit gepaard gaan met het ontwikkelen van angsten en andere psychische problemen. Het is nodig dat dit tijdig gesignaleerd wordt en hulp gezocht wordt bij de behandeling hiervan.  Verder is het belangrijk als behandelaar om het overlevingssysteem van hoogbegaafde kinderen te begrijpen en hen te voorzien van passende hulp. Al jarenlang heb ik hoogbegaafde kinderen met (school)trauma met succes mogen begeleiden en behandelen.