(0031)6 23 04 50 23 info@yonahtalent.nl

Kosten en diensten

Ieder mens is uniek en iedere begeleiding/therapie ook.

Elke persoon is anders en dat zal een ander kostenplaatje met zich meebrengen. Het is daarom moeilijk te zeggen wat begeleiding en/of therapie gemiddeld kost. Het hangt af van je aanvullende verzekering en van de hoeveelheid sessies.

Hieronder beschrijf ik enkele onderdelen waaraan je moet denken bij het volgen van begeleiding en/of therapie. De kennismaking en intake zijn vaak erg waardevol om meer zicht te krijgen op je hulpvraag. In de gesprekken ga ik hier gericht mee aan de slag.

Tarieven 2024

Onzichtbaar
Kennismaking

De kennismaking is gratis. Over het algemeen vindt deze telefonisch plaats.

Ik plan een afspraak in voor een telefonische kennismaking van 20 minuten. Bel, app of e-mail mij voor een afspraak.

Intake

Hier tref je de kosten aan voor het eerste gesprek, het intakegesprek (vrijgesteld van BTW)

Bij het intakegesprek maak ik uitgebreid de tijd voor je. In 60 minuten neem ik alles door om goed van start te kunnen gaan met de gesprekken.

€150,00

Begeleiding en therapie

Hier tref je de kosten aan voor begeleiding- en therapiegesprekken (vrijgesteld van BTW). 

Psychosociale therapie

Bij therapie is een gesprek 60 minuten per keer. Dit hoeft niet alleen praten te zijn, maar kunnen ook oefeningen, gesprek via het uitbeelden met poppetjes of buiten wandelen en praten zijn. Net wat jezelf en/of uw kind fijn vinden.

€95,00

Begeleiding

Dienstverlening, dezelfde kosten als psychosociale therapie.

€95,00

Vergoedingen

Hier vind je meer informatie over vergoedingen en andere mogelijkheden.

Aanvullende verzekeringen

Door de  LVPW-registratie is er vergoeding mogelijk voor psychsociale therapie. Deze (gedeeltelijke) vergoeding wordt gedaan vanuit de aanvullende verzekering. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig. Klik hier voor meer informatie over vergoedingen.

Verzekering Christelijke zorgverzekering

De Christelijke Zorgverzekering en Care4Life hebben de vergoedingen voor christelijke psychosociale therapie apart opgenomen in haar pakket. 

€250,00 – €500,00

Geen vergoeding?

Heb je geen aanvullende verzekering en ben je momenteel financieel niet draagkrachtig om zelf de therapie te betalen? Ik moedig je dan aan om niet het hierbij te laten. Probeer je hulpvraag neer te leggen bij familieleden, bij je kerkelijke gemeente die hiervoor vaak diaconale ondersteuning heeft of bij de gemeente die soms kan bijspringen met een PGB.

PGB

Persoonsgebonden budget 

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee je zelf en/of als ouder zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. Je kiest de hulpverleners en begeleiders zelf uit. Je maakt vervolgens afspraken met de hulpverlener over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor je werkt en de vergoeding die je daarvoor uit het PGB betaalt. Daarmee houd je zelf de regie over de hulp. Kijk voor meer op de website van Per Saldo voor meer informatie: www.pgb.nl. Per Saldo is de belangenvereniging van en voor mensen die verzorging en begeleiding nodig hebben en die dit zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (PGB).

Neem voor een zorgaanvraag (PGB) contact op met uw gemeente.

Je kunt tegenwoordig niet meer zelf je budget beheren. Dat is nu in handen van het SVB. Je kunt je rekeningen indienen bij het SVB, waarna zij vanuit jouw budget de betaling uitvoeren. Meer informatie vind je op: Persoonsgebonden budget (PGB) home | Persoonsgebonden budget | SVB

De hierboven vermelde informatie is onder voorbehoud van wijzigingen, doorgevoerd door het ministerie van VWS.

Begeleiding en therapie

Psychosociale hulp levert een bijdrage aan je unieke, persoonlijke ontwikkeling. Je mag tijdens je reis rekenen op onze respectvolle en deskundige ondersteuning.

Meer informatie