(0031)6 23 04 50 23 info@yonahtalent.nl


Als ouder van een hoogbegaafd kind is het belangrijk om te weten hoe je deze uitdagingen praktisch in het dagelijks leven kunt inzetten. Hier zijn enkele concrete tips om je hoogbegaafde kind te voorzien van passende uitdaging. Doe je voordeel ermee!

Hoogbegaafde kinderen hebben een enorme honger naar kennis en uitdaging. Het is broodnodig om hen passende uitdaging te bieden, zodat ze intrinsiek gemotiveerd blijven en hun volledige gaven en talenten kunnen benutten. Ze hebben uitdaging nodig om te kunnen groeien en zich gezond te ontwikkelen. Door hen de juiste omgeving te bieden waarin ze hun talenten kunnen ontwikkelen, geven we hen de mogelijkheid om hun volledige potentieel te bereiken.

  1. Differentieer het lesprogramma (alternatieve routes zijn echt mogelijk!)Werk samen met de school om ervoor te zorgen dat het lesprogramma wordt gedifferentieerd om tegemoet te komen aan de leerbehoeften van je kind. Dit kan betekenen dat ze toegang krijgen tot nieuwe lesmaterialen, complexere opdrachten of zelfs de mogelijkheid om vakken op een hoger niveau te volgen. Dit zorgt ervoor dat je kind voldoende cognitieve uitdaging krijgt. Wacht niet te lang om dit gesprek met de leerkracht, mentor en/of talentbegeleider aan te gaan! Je onderbuikgevoel als ouder dat er nu iets moet gebeuren, dat je kind zich anders gezegd aanpast, is reden genoeg om een gesprek aan te gaan.
  2. Bied verrijkende activiteiten: Zorg voor verrijkende activiteiten buiten de reguliere schooluren. Dit kan bijvoorbeeld concreet betekenen dat je je kind inschrijft voor academische programma’s, naschoolse verenigingen, clubs of zomerkampen die zich richten op specifieke interesses of vakgebieden waarin ze goed zijn. Dit biedt extra kansen voor diepgaand leren en interactie met intellectueel gelijkgestemde leeftijdsgenoten (peers).
  3. Stel doelen en uitdagende projecten: Help je kind bij het stellen van doelen en het aangaan van uitdagende projecten die hen uit hun comfortzone halen. Dit kan variëren van het nastreven van een complexe wetenschappelijke experiment tot het starten van een creatief schrijfproject. Bied ondersteuning en hulp bij het plannen, organiseren en voltooien van deze projecten.
  4. Moedig zelfstandig leren aan: Stimuleer je kind om zelfstandig te leren en goed naar hun eigen interesses te luisteren. Dit kan bijvoorbeeld door hen toegang te geven tot online bronnen, bibliotheken en interessante cursussen. Durf ze ruimte te geven, zodat ze vanuit vertrouwen leiding nemen over hun eigen leerproces. Bijzonder waardevol (ook voor het onderlinge vertrouwen) bij het vinden van passende uitdagingen die hen enthousiast maken. Dit kan ook buitenshuis – denk aan tuinieren, dieren, bijzondere hobby’s, enzovoorts.
  5. Bied mogelijkheden voor creativiteit: Veel hoogbegaafde kinderen hebben vaak een sterke behoefte aan het uiten van hun creativiteit op allerlei manieren. Moedig hen aan om hun ideeën, gedachten en gevoelens te uiten door middel van kunst, schrijven, muziek of andere creatieve vormen. Bied hen de middelen en ruimte om hun creativiteit te verkennen en te ontwikkelen.

Het bieden van passende uitdaging is van cruciaal belang voor de intellectuele en emotionele groei van hoogbegaafde kinderen. Door samen te werken met scholen, het aanbieden van verrijkende activiteiten, het stellen van uitdagende doelen, het stimuleren van zelfstandig leren en het uiten van hun creativiteit kom je verder als ouder in het bieden van passende uitdaging!